اجرت تراشکاری

در خصوص اجرت تراشکاری معمولاً به دو قسمت تقسیم می‌گردد :

تراشکاری مربوط به سرسیلندر .
تراشکاری مربوط به سیلندر موتور و میل لنگ .

الف. درصورتی‌که سرسیلندر کف تراش شده سوپاپ‌ها قدیمی آب‌بندی گردیده جایگاه میل سوپاپ‌ها اصلاح و تعمیر شده و در صورت نیاز شیم گیری انجام‌شده در خصوص اتومبیل‌های شیم اتوماتیک در حدود ششصد هزار تومن اجرت تراشکاری سرسیلندر محاسبه می‌گردد .

ب. در خصوص تراشکاری سیلندر درصورتی‌که برقو انجام شود و سایز سیلندر تغییر پیدا بکند و درصورتی‌که میل‌لنگ تراشیده شود و سایز بخورد و مجاری روغن و آب تست گردد و کف سیلندر یک تراشه کوچک بخورد ( اصطلاح سفید شود ) در حدود هشت‌ صدهزار تومن محاسبه می‌گردد .

ج. درصورتی‌که سیلندر به سایز آخرین تراش رسیده باشد می‌بایست در هر سیلندر یک بوش مجدد نصب شود که مجموعاً در اتومبیل‌های چهار سیلندر هزینه کل تراشکاری سیلندر و میل‌لنگ به همراه بوش حدودا یک میلیون تومان و در اتومبیل‌های شش‌سیلندر در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان هزینه محاسبه می‌گردد .

    به مکانیک نیاز دارید؟ تماس بگیرید!